Przed wejściem do Kliniki Ortopedii znajduje się kolejna tablica, poświęcona pamięci prof. dr. Wiktora Degi, Ten wybitny polski uczony był w latach 1937 – 1939 pierwszym ordynatorem wówczas oddziału. Bydgoskie władze miejskie, otwierając w 1937 r. bardzo nowoczesny szpital, od początku zabiegały, aby był on jednostką wielospecjalistyczną. Tak obok istniejących już oddziałów chirurgicznego, położniczego, laryngologicznego i chorób wewnętrznych, powstały dwa całkiem nowe ortopedii i okulistyki. Zorganizowanie oddziału ortopedycznego zaproponowano doc. dr. Wiktorowi Dedze, znanemu już wówczas poznańskiemu specjaliście w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji. Prof. Dega urodził się w Poznaniu 7 grudnia 1896 r. Medycynę studiował w Berlinie, Warszawie i Poznaniu. Uczestniczył w powstaniu wielkopolskim i wojnie polsko – bolszewickiej. Po studiach pozostał w Poznaniu i pracował w Klinice Ortopedii u znakomitego uczonego prof. Wierzejewskiego. Habilitował się w 1933 r. Do Bydgoszczy przybył już jako docent na początku 1937 r. W nowym szpitalu trwały jeszcze prace wykończeniowe. Zgodzono się by oddział ortopedii zorganizował według własnej koncepcji. Powstała więc dodatkowo sala gimnastyczna, na zapleczu warsztat ortopedyczny, gdzie technik wykonywał protezy, a na przeszklonym balkonie na trzecim piętrze sala wypoczynkowa dla wykorzystywania helioterapii w gruźlicy kostno – stawowej. W Bydgoszczy stworzono doc. Dedze warunki dla realizacji jego bardzo nowoczesnych koncepcji leczniczych. Jak potem podkreślał w swoich wspomnieniach, miał tu rzeczywiście królestwo, bo dano mu możliwość przygotowania i rozwijania modelu polskiej rehabilitacji. Wojna przerwała jego działalność w Bydgoszczy. W okresie okupacji pracował w Warszawie. W 1945 wrócił do Poznania na stanowisko kierownika uniwersyteckiej Kliniki Ortopedii. Zmarł w 1995 r. W historii polskiej medycyny zapisał się jako wybitny chirurg ortopeda, pionier usprawniającego leczenia narządu ruchu.
Mieczysław Boguszyński

214