KONKURS OFERT 49/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 48/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 47/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 46/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Klinice Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 45/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 44/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w Klinice Psychiatrii – Oddział Leczenia Uzależnień.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Klinice Neurologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 43/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 42/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT 41/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 40/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii Gastroenterologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 39/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii w Klinice Geriatrii oraz Poradni Geriatrycznej, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 38/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 37/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 36/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii oraz Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 35/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii Gastroenterologicznej oraz w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 34/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 33/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 32/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 31/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 30/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii
w Klinice Kardiologii oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie onkologii klinicznej w komórkach organizacyjnych szpitala.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii dziecięcej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 29/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 28/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 2- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 3- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 4- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 5- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 6- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 7- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 8- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 9- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 10- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Klinice Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 27/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie mikrobiologii lekarskiej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Kliniki Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie okulistyki  w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii dziecięcej w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradni Kardiologicznej dla Dzieci.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii dziecięcej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 26/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 2- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 25/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie radiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 24/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 2 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 3 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie urologii w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej oraz Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 23/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 6-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 7-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 8-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 9- świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 22/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 21/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 20/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 19/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 18/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES  1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii klatki piersiowej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES  2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES  3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii oraz alergologii w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES  4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES  5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES  6 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES  7 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 17/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychoterapeutów w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 16/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 15/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 14/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii klatki piersiowej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej oraz transplantologii klinicznej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Klinice Neurologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii dziecięcej w Zespole Poradni Specjalistycznych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 13/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 6-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 7-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 8-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Zakładu Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 9-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Wątroby
i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 10-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 11-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 12-świadczenia zdrowotne udzielane przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 12/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 11/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii oraz  onkologii i hematologii dziecięcej w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 10/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 2- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Podziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 6-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 7-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 8-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 9-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 10-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 11-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 12-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 13-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 14-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 15-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Zakładu Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 16-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 17-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki/położne w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 18-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 19- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 20- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięce.
ZAKRES 21- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 9/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie onkologii klinicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w Zespole Poradni Specjalistycznych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 8/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ortopedii w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 7/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Podziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 6-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 7-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 8-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 9-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 10-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Nefrologii.
ZAKRES 11-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 12-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 13-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 14-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 15-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 16-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Rehabilitacji.
ZAKRES 17-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 18-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 19-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 20-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 6/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie onkologii klinicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 2 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej w Klinice Neurologii, Klinice Endokrynologii i Diabetologii, Zakładzie Medycyny Paliatywnej i Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Zespół Żywienia.
ZAKRES 3 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznym w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 4 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 5 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie medycyny ratunkowej lub chirurgii ogólnej w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 8 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 5/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i  kardiologii w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz kardiologii inwazyjnej w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii inwazyjnej  w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca  w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie kardiologii inwazyjnej w Klinice Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 4/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES  4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie radioterapii onkologicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 3/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie radioterapii onkologicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT 2/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES  2 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES  3 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES  4 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES   5 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES  6 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES  7 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Klinice Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 1/NHR-K/2015

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 6-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 7-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 8-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE